top of page

מדיניות שימוש ותקנון האתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר NATALIE KLUG STUDIO אשר כתובתו www.natalieklug.com (להלן ״האתר״) המופעל ע״י נטלי קלוג סטודיו,
ע.מ 200329324 (להלן ״החברה״ ו/או ״הסטודיו״), ומטרתו רכישת שירותי מיתוג, עיצוב ויעוץ (״המוצר״).

 

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

כל האמור בתקנון זה תקף גם הוא לכל דרך התקשרות אחרת שאינה דרך האתר מול הסטודיו / החברה.

 

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

 

 1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח ״משתמש״ משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר ו/או רוכש דרך האתר מוצרים (להלן: ״המשתמש״). 

 2. בכפוף לתנאי השימוש, המונח ״לקוח״ משמעו כל אדם אשר קיבל בעבר ומקבל שירותים בהווה ממפעיל האתר או מהסטודיו בכל דרך תקשורת מחוץ לאתר ו (להלן: ״הלקוח״). 

 3. בכל מקרה משקל המונח ״המשתמש״ ומונח ״הלקוח״ מתייחס לשניהם כאחד.

 4. ככל ואינך לא מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או לא לפנות לקבלת שירותים לרבות הצעת מחיר.

 5. כל הצעת מחיר הנשלחת ללקוח / למשתמש הינה מהווה ״נספח״ לתקנון זה ותקפים בו כל הזכויות והתקנות המשפטיות.

 6. הוראות תנאי השימוש גוברות ומוסיפות על כל האמור באתר ובנספחיו.

 7. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 8. מפעיל האתר והסטודיו זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.

 9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות לתנאי השימוש.

 10. האתר הינו אתר אינפורמטיבי + חנות מקוונת, באתר ניתן למצוא בלוג בנושאי השראה ועיצוב, כתבות, מדריכים, מוצרים דיגיטליים לרכישה (הזמנות חתונה, מיתוג אירועים ועסקים, עיצוב ועימוד כריכות וספרים, הום סטיילינג).

התכנים האתר

 1. האתר יכלול בתוכו בלוג, כתבות ומאמרים, טקסטים, תמונות ומידע נוסף (להלן: ״התכנים״).

 2. התכנים מוצעים למשתמש לצפייה בהשאלה בלבד. לשימוש אישי ושאינו מסחרי בהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר

 1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגי באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים השייכים לצד ג.

 2. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג/ בגין התכנים המוצגים באתר.

 3. על המשתמש ו/או צד ג׳ כלשהו אשר סבור כי תוכן מסויים גורם או עלול לגרום לא נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק  את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להסית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

 4. מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.

 5. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת את תכני האתר, להחליף איזה מהתכנים, להוסיף תכנים ולשנות את היצע המוצרים באתר.

 6. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

 7. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע״י בעל מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר, לרבות אך לא רק, ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.

 8. האתר מוצע לציבור ״כמות שהוא״ (״as is״).

 9. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר.

 10. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, המישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 11. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באתר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי, או אחר, שנגרם למשתמש / רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 12. מפעיל האתר אינו מתחייב כי השירות שניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקלולים, תקלות כשלים בחומרה, תוכנה או בקויי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא מכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

 

הצהרת המשתמש זכות השימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש.

 2. התקנון מהווה חוזה מחייב בים המשתמש לבין מפעיל האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהייה בנוגע לשימוש באתר.

 3. על מנת להינות מהשירותים המוצעים באתר, האחריות הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.

הרשמה לאתר

 1. ייתכן כי על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר, יהיה עליך להרשם באתר.

 2. ההרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דוא״ל, טלפון, ת.ז, ומספר כרטיס אשראי.

 3. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש במערכת (למעט ת.ז ופרטי אשראי).

תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישת מוצר באתר

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

 2. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

 4. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

 5. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

 6. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.

 7. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת אינטרנט.

 8. יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה אשר עמה יעבור מפעיל האתר (להלן: ״חברת הסליקה״).

 9. ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת חברת הסליקה תידרש לאמת את זהותך על ידי קוד שישלח אליך באמצעות מסרון או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאיות חברת הסליקה לשנות מעת לעת.

 10. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינהולו על ידי חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד. מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע להדלפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

 11. על פי האמור להעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אישראי ו/או פייפאל.

 12. מפעיל האתר שומר לזכותו להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כי שיראה לו.

 13. המשתמש מצהיר באת כי שהוא מוסר לאתר ועושה מהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים, ומלאים לגבי זהותו האישית.

 14. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם ו/או להתחזות לאחר.

המוצרים הדיגיטליים הנמכרים באתר

 1. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים או קבצים המיועדים להדפסה באופן עצמאי, לרבות אך לא רק: עיצוב הזמנות חתונה לפי טמפלט קיים, עיצוב הזמנות חתונה בעיצוב אישי, עיצוב אלבומים ואלבומי חתונה, עיצוב כריכות, עיצוב ועימוד ספרים, עיצוב לוגו ומיתוג עסקי, עיצוב ניירת משרדית, עיצוב פוסטרים, עיצוב מגזינים, עיצוב מודעות והום סטיילינג.

 2. כל המוצרים הדיגיטליים המוצעים לרכישה באתר מוצעים בתשלום חד פעמי כאשר זמן השימוש בהם הינו לתקופה שאינה מוגבלת בזמן למטרה שלשמה נועד.

 3. לכל מוצר יש מדריך והוראות הדפסה אשר ישלחו ללקוח בהתאם לבקשותו ויותאמו לצרכיו ולפני הנחיות בית הדפוס.

 4. לכל מוצר יש פירוט אודות המוצר והשינויים שניתן לערןך בו, כמו גם מה הוא כולל.

 5. אי עמידה בהוראות ההדפסה ו/או אי הבנה את הוראות השימוש לא ישמשו סיבה לביטול הרכישה.

 6. כל טעות כלשהי שתהייה בשלב הדפסת המוצר בבית דפוס בכל העולם לא תהיינה באחריות המפעיל כלל.

 7. לאחר שליחת הקובץ סגור להדפסה על הלקוח חלה האחריות המלאה לאשר שכל פרטי העיצוב והמלל נכונים, מוסכמים ומאשרים על ידו בלבד  ו/או צד שלישי כזה או אחר, אין המפעיל נושא באחריות לטעות בעיצוב או מלל או בכל חומר עיצובי כזה הוא אחר שנעשה בו שימוש לצורך העבודה / הפרויקט.

 8. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.

 9. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 10. מובהר בזאת, כ במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום בחירת המוצרים על יד הלקוח תחוייבו לפי המחירים המעודכנים.

 11. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 12. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל המוצרים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

 13. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע״מ.

 14. חשבונית עסקה תשלח למייל אותו מסר המשתמש במעמד החיוב לאחר אישור העיסקה על ידי חברת האשראי.

 15. מפעיל האתר יהיה רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו/או צד ג׳.

 16. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום.

 17. המוצרים הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה לכל גורם אחר שיעשו בו שינוי כזה או אחר - אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל (למעט הדפסת עותקים של מוצרי הפרינט) ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או  למכור (למעט ספרים) ו/או להשכיר חלק מהצורים או השירותים הנ״ל ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים, במישרין או בעיקפין, ו/או בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר.

 18. במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר תקנון זה והוראות אשר מיוחסות למוצר אותו רכש בין באתר ובין כשירות שניתן ללקוח מחוץ לאתר על ידי מפעיל האתר, המשתמש ייחסם וינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש / הלקוח יפצה וישפה את מפעיל האתר בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מהפרה.

 19. עליך לפעול על פי הוראות אלו ובכפוף לשמירה על זכויות קניין רוחני של צד ג׳ עליך להשתמש במוצרים באופן שאינו מפר זכויות קניין רוחני ל צד ג׳, לרבות סימני מסחר, האחריות המלאה לכך היא עליך בלבד כל פעולה ושימוש במוצרים על ידך  אשר יהווה הפרה ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או דרישות נגדך, באחריותך בלבד טמעיל האתר פטור מכל אחריות לכך למרות שיפוי.

 

תנאים מיוחדים לרכישת שירותי עיצוב הזמנות חתונה ומיתוג אירועים
שירותי העיצוב נעשים ע״י מפעיל האתר (להלן: ״הסטודיו״)

 1. עיצוב הזמנה לפי טמפלט קיים בקטלוג באתר: עיצוב ההזמנה - הינה על סמך העיצוב הקיים באתר ניתן לשנות טקסט בלבד. שינויים נוספים ניתן לעשות בהשראת הזמנה אחרת המופיעה באתר אך המחיר יהיה לפי מחירה של ההזמנה היקרה מבינהן.

 2. ניתן לערוך עד 3 סקיצות, לא ניתן לשנות את טמפלט ההזמנה להזמנה אחרת מהאתר לאחר שליחת הסקיצה הראשונה. עיצוב הזמנה אישי בהתאם לקונספט חדש ודרישות הלקוח בתיאום עם מפעיל האתר. עיצוב ההזמנה - הסטודיו מתחייב לשלוח עד 3 סבבי סקיצות בהשראת בקשות העיצוב במשך תהליך העבודה כולו-על הלקוח לשלוח במייל את השינויים והתיקונים הנדרשים, לאחר שליחת מידות של פורמט המעטפה ושליחת סקיצה ראשונה - לא ניתן לשנות את מידות ההזמנה. 

 3. מפעיל האתר שומר על זכותו לדרוש תוספת תשלום עבור בקשות מיוחדות ו/או סבב סקיצות נוסף.

 4. לאחר שליחת מידות של פורמט המעטפה ושליחת סקיצה ראשונה - לא ניתן לשנות את מידות ההזמנה.  

 5. חבילת המיתוג - פירוט החבילה מופיע באתר והינה בהשראת השפה העיצובית של ההזמנה ואינה כוללת שפה עיצובית טיפוגרפית, במקרה שבו ההזמנה היא בעיצוב טיפוגרפי חבילת המיתוג תתומחר מחדש. חבילת המיתוג אינה כוללת פתקיות הושבה הרשומים על גביהם את כל מספרי השולחן - העיצוב יכלול מקום בו ניתן יהיה לרשום את שם המוזמן ושולחן ההושבה ע“י הזוג. במידה והזוג מעוניין בכך החישוב יהיה שווה ל-2 פריטי עיצוב מתוך החבילה. חבילת המיתוג אינה כוללת כתובה ומספרי שולחן שכוללים גם משפטים ומלל - אלו יתומחרו בנפרד. הגבלת סקיצות לעד 2 סקיצות בפריטי המיתוג שבחבילה. 

 6. הסטודיו רשאי לעשות כל שימוש בחומרים - לרבות פירסומם במדיה החברתית (אך ורק לאחר תאריך האירוע ולא לפני).

 7. בכל מקרה לא יישלחו קבצים פתוחים לעריכה.

 8. ההזמנה והעיצוב היינם אישיים ואינם ניתנים להעברה - לכל גורם אחר שיעשו בו שינוי כזה או אחר - אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל (למעט הדפסת עותקים של  מוצרי הפרינט) ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או  למכור (למעט ספרים) ו/או להשכיר חלק מהצורים או השירותים הנ״ל ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים, במישרין או בעיקפין, ו/או בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר.

 9. במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר תקנון זה והוראות אשר מיוחסות למוצר אותו רכש בין באתר ובין כשירות שניתן ללקוח מחוץ לאתר על ידי מפעיל האתר, המשתמש ייחסם וינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש / הלקוח יפצה וישפה את מפעיל האתר  בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מהפרה.

 10. עליך לפעול על פי הוראות אלו ובכפוף לשמירה על זכויות קניין רוחני של צד ג׳ עליך להשתמש במוצרים באופן שאינו מפר זכויות קניין רוחני ל צד ג׳, לרבות סימני מסחר, האחריות המלאה לכך היא עליך בלבד כל פעולה ושימוש במוצרים על ידך  אשר יהווה הפרה ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או דרישות נגדך, באחריותך בלבד טמעיל האתר פטור מכל אחריות לכך למרות שיפוי.

 11. הצעת המחיר הנשלחת ללקוח מהווה נספח לתקנון זה.

 12. כל האמור להעיל נוגע גם לרכישה ממפעיל האתר באופן חיצוני שאינו דרך מערכת התשלום באתר (להלן: ״החברה״)

 

תנאים מיוחדים לרכישת שירותי עיצוב כריכות ספרים ועימוד ספרים,
קטלוגים ומגזינים ולרכישת שירותי עיצוב ומיתוג עסקים

 1. הלקוח אחראי על כל חומר אשר יועבר למפעיל האתר דרך האתר ו/או כל דרך גורם אחר לרבות תמונות, מלל, גרפים ושאר חומרים אשר יהיה בהם צורך לעיצוב הספר/מגזין/קטלוג.

 2. על הלקוח חלה האחריות המלאה על המלל והתמונות לרבות שימוש בתמונות לפי חוק זכויות יוצרים ולרבות הגהה על המלל.

 3. כמות סבבי הסקיצות ותוספת תשלום עבור חומרים לרכישה על מפעיל האתר ושאר ההתניות יהיו תקפים גם כנגד הצעת המחיר המסכמת אשר תישלח ללקוח באופן פרטני על ידי הסטודיו.

 4. על הלקוח לכתוב את שם הסטודיו בעמוד הקרדיטים שעל הספר בין אם זה בעיצוב הכריכה ו/או עימוד הספר. 

 5. בכל מקרה לא יישלחו קבצים פתוחים לעריכה אלא אם כן סוכם אחרת מול הסטודיו.

 6. העיצוב הינו אישיים ואינם ניתנים להעברה - לכל גורם אחר שיעשו בו שינוי כזה או אחר - אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל (למעט הדפסת עותקים של  מוצרי הפרינט) ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או  למכור (למעט ספרים) ו/או להשכיר חלק מהצורים או השירותים הנ״ל ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים, במישרין או בעיקפין, ו/או בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר.

 7. במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר תקנון זה והוראות אשר מיוחסות למוצר אותו רכש בין באתר ובין כשירות שניתן ללקוח מחוץ לאתר על ידי מפעיל האתר, המשתמש ייחסם וינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש / הלקוח יפצה וישפה את מפעיל האתר  בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מהפרה.

 8. עליך לפעול על פי הוראות אלו ובכפוף לשמירה על זכויות קניין רוחני של צד ג׳ עליך להשתמש במוצרים באופן שאינו מפר זכויות קניין רוחני ל צד ג׳, לרבות סימני מסחר, האחריות המלאה לכך היא עליך בלבד כל פעולה ושימוש במוצרים על ידך  אשר יהווה הפרה ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או דרישות נגדך, באחריותך בלבד טמעיל האתר פטור מכל אחריות לכך למרות שיפוי.

 9. הכל האמור להעיל נוגע גם לרכישה ממפעיל האתר באופן חיצוני שאינו דרך מערכת התשלום באתר (להלן: ״החברה״)

 10. הסטודיו שומר על זכותו להפסיק את העבודה בכל שלב של הפרוייקט במקרה של התנהגות לא הולמת מצד הלקוח ו/או עיכוב במתן פידבק או שליחת חומרים ו/או הגזמה בכמות הסקיצות אשר הלקוח דורש.

 

מדיניות החזרות וביטול עסקה

 1. רכישת מוצר / קובץ דיגיטלי (כל המוצרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים או מוצרים המיועדים להדפסה) מהווה ״מידע״ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ״ה - 1995). סעיף זה קביל גם לגבי מוצרים וקבצים דיגיטליים אשר נרכשו מהסטודיו מחוץ למערכת האתר.

 2. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ״א - 1981, לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל״מידע״ כהגדרתו הנ״ל, לכן למשתמש לא תהיה זכות כלשהי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לאחר אישור העסקה ולאחר שהמוצרים יהיו זמינים לשימוש. לא יתבצע החזר כספי על עבודת עיצוב חלקית/סופית שסופקה ללקוח בזמן ובמועד אשר נקבעו מול הלקוח.

 3. המשתמש / הלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של המוצרים ו/או אי עמידה בדרישות החומרה ו/או התוכנה ו/או אי הבנת הוראות השמוש לצורך ביטול עסקה.

 4. מפעיל האתר / הסטודיו רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש / הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו/או במקרה בו המשתמש  הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

 

מדיניות אספקה והובלה

האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת המייל של הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם. השירותים הינם דיגטליים ויוספקו ללקוח תוך 14 ימי עסקים או כפי שסוכם בנספח הצעת המחיר באופן פרטני ללקוח.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 

מדיניות פרטיות

א. הסכמה לקבלת דברי פרסומת - במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

ב. ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

ג. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לזטודיו ולמפעיל האתר או לצד שלישי שהתיר לעשות בו שימוש.

 2. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכיש שלתכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד באתר ו/או בתכנים.

 3. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד,או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ״ל, בכל אמצעי מדיה שהיא, ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/אולהקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר או הסטודיו, חל איזור על כל שימוש בתכנים הנ״ל ובימני המסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר או הסטודיו.

 4. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שמוש מסחרי.

 5. המשתמש או הלקוח מתחייב שלא לעשות כל פעולה בין במישרין ובין בעקיפין העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

 6. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר / הסטודיו.

 7. כל זכויות הקניין הרוחני תקפות גם למוצרים אשר סופקו ללקוח מחוץ לאתר זה באמצעות הסטודיו. וכי הינן רכושו הבלעדי של האתר / הסטודיו.

 8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

שירות לקוחות ויצירת ויצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע,
יש ליצור קשר באמצעות כתובת
האי-מייל nataliebena@gmail.com

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות האתר הינם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר
ומשכך חל איסור להעתיק אותם ו/או חלק מהם.

bottom of page