top of page

3 שלבים עיקריים:

שלב סבב סקיצות ראשון:

מחקר + לוח השראה ועד 5 כיוונים/אפשרויות

שלב סבב סקיצות שני:

בחירת 2-3 כיוונים מהשלב הראשון ועבודה עליהם בהתאם להוראות הלקוח

שלב סבב סקיצות שלישי: סגירת לוגו סופי.

בנוסף, תעוצב שפה צבעונית אשר תשמש את פרוייקט זה ולכל עיצוב אשר יהיה בהמשך.

 

לקבלת הצעת מחיר -

nataliebena@gmail.com  |   +972 (0) 547938365

חבילת עיצוב לוגו

0.00 ₪מחיר
    bottom of page