top of page

המחיר כולל מקדמה + לוגו אשר יעוצב באופן ידני/ממוחשב 

הרעיון וההשראה על ידי הלקוח 

המחיר אינו כולל מע״מ על סך 17% שיתווסף בעמוד התשלום.

 

3 שלבים עיקריים:

שלב סבב סקיצות ראשון:

לוח השראה ורעיון בהשראת הלקוח ועד 3 כיוונים/אפשרויות

שלב סבב סקיצות שני:

בחירת 1-2 כיוונים מהשלב הראשון ועבודה עליהם בהתאם להוראות הלקוח

שלב סבב סקיצות שלישי:

סגירת לוגו סופי. בנוסף, תעוצב שפה צבעונית אשר תשמש את פרוייקט זה ולכל עיצוב אשר יהיה בהמשך.

 

מחיר:

מקדמה עבור עיצוב לוגו, יעוץ, פגישת אפיון - (טלפונית) מחקר מקדים  - ₪500  

*בכל מקרה המקדמה לא תוחזר*      

עיצוב הלוגו והתדמית הויזואלית עד 3 כיוונים/אפשרויות - ₪1,200  

כל כיוון/אפשרות נוספת - ₪380    

כרטיס ביקור - ₪450    

פלייר חד צדדי / פוסט אינטרנטי / דיגיטלי - ₪550 

חבילת עיצוב לוגו רגילה

1,700.00 ₪מחיר
    bottom of page